Κυριακή, 22 Απρίλιος 2018 00:03

Δημιουργείται «ψηφιακό υπερδίκτυο» για τον ελληνικό τουρισμό

"Το 2016 είναι μία ακόμη χρονιά υψηλών επιδόσεων σε συνέχεια των αποτελεσμάτων ρεκόρ του 2015», ανέφερε στην ομιλία της η Υπουργός Έλενα Κουντουρά, στο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου « Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» , προσθέτοντας ότι "οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις, θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 27 εκατ. επισκέπτες".
"Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία αλλά με συγκροτημένο σχέδιο και με πολιτικές, επιχειρησιακές και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε άμεσα, για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις", συμπλήρωσε στη συνέχεια η κα Κουντουρά.

Συνεχίζοντας, μίλησε για τον ψηφιακό σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί την τριετία 2017-2019 σε τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα στους παρακάτω άξονες:

Ο πρώτος άξονας των δράσεων μας, αφορά στην προβολή και προώθηση της Ελλάδας και της τουριστικής επιχειρηματικότητας, μέσα από ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με τα ψηφιακά εργαλεία στο διαδίκτυο. Αξιοποιούμε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες με τη χρήση μεικτών μέσων διαφήμισης για να επικοινωνήσουμε άμεσα, αποτελεσματικά και πολύ στοχευμένα την ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας. Ενισχύουμε την παρουσία μας στις μεγαλύτερες παγκόσμιες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα (social media) με το σχεδιασμό και την προώθηση στοχευμένων δράσεων προβολής, αλλά και τη συσχέτιση τους με το υπόλοιπο ψηφιακό δίκτυο για τον Τουρισμό.

Σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται η αναδιάρθρωση των κεντρικών ιστότοπων του Υπουργείου και του ΕΟΤ, της πύλης visitgreece.gr με βάση τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες προσέγγισης και παρουσίασης για όλες τις κινητές και σταθερές συσκευές ή υπολογιστές.

Το ψηφιακό περιεχόμενο επανασχεδιάζεται, ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με πολυεπίπεδες διαδραστικές πληροφορίες κάθε είδους και μορφής, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις απαραίτητες ανάγκες που αναπτύσσονται για την προώθηση του Ελληνικού τουρισμού στις ξένες αγορές.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας. Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση καθιέρωσης ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους και να υποστηρίξουμε την τουριστική επιχειρηματικότητα.

Επανασχεδιάζουμε και εκσυγχρονίζουμε το σύστημα του Μητρώου Τουριστικών επιχειρήσεων. Προωθούμε την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας, την ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγράφων, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη νεοφυών ή υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με ψηφιακές δράσεις μέσω προγράμματων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αξιοποιούμε τα συγχρηματοδούμενα προγράμματα μέσω των διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το Interreg, για την υλοποίηση από κοινού με γειτονικές χώρες προτάσεων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών πληροφοριακού υλικού για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Τρίτον, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ψηφιακού Υπερ-Δικτύου Τουρισμού, ως εργαλείου για τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων που αφορούν τον ελληνικό τουρισμό, και που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα στο διαδίκτυο.

Το σύστημα αυτό με τη λογική του Big Data θα δίνει τη δυνατότητα της συλλογής πολλαπλών δεδομένων που αφορούν τον Ελληνικό Τουρισμό από όλες τις πιθανές πηγές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που υπάρχουν.

Επιδίωξή μας είναι οι τουριστικοί φορείς και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν την πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που αναζητούν και χρειάζονται. Και ταυτόχρονα, μέσα από εργαλεία προσωποποίησης του προφίλ των χρηστών, θα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα των υποψήφιων τουριστών που προσελκύουμε και που επιδιώκουμε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του υπερδικτύου, αναπτύσσουμε και τον Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού, ώστε να αποτυπώνονται με σαφήνεια και εγκυρότητα τα πλήρη και ακριβή στοιχεία για τα τουριστικά μεγέθη της χώρα μας. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που θα συμβάλλει στην χάραξη της στρατηγικής στον τουρισμό σε βάθος χρόνου.

Σχεδιάζουμε τέλος την αναβάθμιση του συστήματος της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης όπου σκοπεύουμε να εισαγάγουμε και να καθιερώσουμε πρακτικές ψηφιακής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να αλλάξει και να εκσυγχρονιστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα η μορφή και η εμπειρία της εκπαίδευσης στις σχολές ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΚ και στα οκτώ ΙΕΚ Τουρισμού που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν πλήρη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ως βασικό εργαλείο για την μετέπειτα σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την χρήση τεχνικών μέσων για ψηφιακή ύλη σπουδών και ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης.