Σάββατο, 26 Μάιος 2018 16:43

Ο ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς για την ανακοίνωση του Ε.Κ.Κ.Ι.

Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς-Ιθάκης με την ανακοίνωση της για τις απλήρωτες καθαρίστριες έβαλε “φωτιά” στο Ε.Κ.Κ.Ι. που τρέχει και δεν φτάνει. Τα ερωτήματα σκληρά και αμείλικτα:

Πως τόλμησε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει ανακοίνωση για το δίκαιο των καθαριστριών?

Πως τόλμησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας προλάβει σε θέματα που είμαστε η αυθεντία και η αποκλειστικότητα?

Πως τόλμησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στα χωράφια μας?

Δυστυχώς για άλλη μια φορά η ξύλινη γλώσσα της αέναης επαναστατικής γυμναστικής που οδηγεί στα γνωστά αδιέξοδα, προσπαθεί να καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ και να εμπλέξει την Κυβέρνηση για κάτι που ο ΔΗΜΟΣ Κεφαλονιάς έχει την αποκλειστική ευθύνη, γιατί είχε ενημερωθεί από πολύ καιρό για τον νέο τρόπο πληρωμής των καθαριστριών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Η απάντηση μας στο ΕΚΚΙ περιορίζεται στο: “Oh tempora oh mores”.