Τρίτη, 22 Μάιος 2018 20:26

Εγκρίθηκε η πρόσληψη παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης

Σύμφωνα με την αριθμ. Α2α/ΓΠ 93163/9.12.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός επικουρικού γιατρού με ειδικότητα παιδιάτρου για το Κ.Υ. Ιθάκης με χρονική διάρκεια 3 έτη. Θα ακολουθήσει προκήρυξη.