Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 11:23

Συνταγες

Ελιές καλαμών χαραχτές !!!

Υπάρχουν δυο τρόποι για να φτιάξουμε τις ελιές μας, είτε χαραχτές είτε τσακιστές. Οι χαραχτές γίνοντε πολύ ποιο…