Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018 03:20

Συνταγες

Ελιές καλαμών χαραχτές !!!

Υπάρχουν δυο τρόποι για να φτιάξουμε τις ελιές μας, είτε χαραχτές είτε τσακιστές. Οι χαραχτές γίνοντε πολύ ποιο…