Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017 04:14

Συνταγες

Ελιές καλαμών χαραχτές !!!

Υπάρχουν δυο τρόποι για να φτιάξουμε τις ελιές μας, είτε χαραχτές είτε τσακιστές. Οι χαραχτές γίνοντε πολύ ποιο…