Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2017 03:38

Συνταγες

Ελιές καλαμών χαραχτές !!!

Υπάρχουν δυο τρόποι για να φτιάξουμε τις ελιές μας, είτε χαραχτές είτε τσακιστές. Οι χαραχτές γίνοντε πολύ ποιο…