Σάββατο, 21 Απρίλιος 2018 16:21

Πιότερη ασπρομαντήλα δε ματάδατε στη ζωή σας...Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποτζόρνο τσις αφεντιές σας.

Με ούλη εφκείνη την ασπρομαντήλα όπου ερίπησε ο Θεός από τα ψές ολημερίς και ούλη τη νύχτα απόψε δεν εκρατιόμουνα άλλο κι επήρα μια σβιλάδα , πίθωσα δυο σκουτιά μέσαθε σε ένα σακούλι και διαλέγκου έφυα σιλίντριχη για το νησί να σας ποστιάσω τσις νοβίτες του νησιού όπου έγινε κάτασπρο απο τη μια πάντα στην άλλη.

Πιότερη ασπρομαντήλα δε ματάδατε στη ζωή σας...

Κάνε εφκείνη η πεθυμισιά όπου 'χαμε ούλοι μας και ο καημός πως δε θα ματαδούμε άλληνε άσπρη ημέρα τώρα δεν εστέκει, τη καλοείδαμε και γενναία... Ντελίριο με έβρηκε τη ψημένη να θορρώ ούλες εφκειές τσις εμορφάδες του νησιού μας και να καθόμαι μαλαουδιασμένη απάς στη καθίκλα και να κουρλένομαι.

Αμά από λίο πετιέμαι αηπάνου το επήρα ντρίτα και να 'μαι έδεπα αηκάτω από τη πινακίδα του χωριού μου... Παρά!!!  Εφτούνα τα ντερέσια γένονται στο άρπα κόλα ... Αν είναι να κάθομαι έδεκει στελιασμένη και να ξιώ το τσερβέλο μου.....μα καλά!!! Εσώθηκα!

Σταματία Βιτσεντζάτου