Σάββατο, 26 Μάιος 2018 16:48

Μάστε τσις πραμάτιες σας και τα συμπραγαλούδια σας γιατί θε νάρτει ασπρομαντήλα - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποτζόρνο τσις αφεντιές σας

Μάστε τσις πραμάτιες σας και τα συμπραγαλούδια σας γιατί θε νάρτει ασπρομαντήλα γενναία, πιθώστε και όσα έρμα φιόρα θε να γενούνε κακοθάντα αηκάτουθε από κανένα βίσαλο μπας και γλυτώσουνε τα ψημένα.

Αμπαρωθήτε και μέσαθε μη πάει και γκαινιάσετε τσίποτις.  Βάλτε και μια κατσαργιόλα με πέντε- έξι κλώνους τσάι του βουνού να πάρει δυο μπούγια, αν είναι  αηπάνουθε από τον Αίνο θε να είναι περφέκτο και καθίστε γυροβολιά από τη φωτιά.

Θε να φάει τα ατσάλια του εφέτο για καιρός, έρτε φουρτουνιασμένος εφάνηκε από τσις αρκές με ούλα εφκειά τα θέατρα όπου καμε, βροντομάνι, αστραπομάνι και νερό δυστυχία , μη λησμονήσω και εφκειούς τσους αγέριδες όπου τα ερίμαξανε ούλα.

Ετούτος η χειμώνας είναι ζαβός και φινίτο οι κουβέντες για δαύτο μη κάνετε τα κοκκορέλια και βγαίνετε όξουθε θε να σας θερίσει.

Σταματία Βιτσεντζάτου

Φώτο Μάκης Θεοχαράτος  ...Κομιτάτα