Τρίτη, 22 Μάιος 2018 20:19

Αριβάρανε τα Νικολοβάρβαρα. Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποντζόρνο τσις αφεντιές σας σε ούλες τσις πανηγυργιώτισες  με γειά και με χαρά.

Αριβάρανε και τα Νικολοβάρβαρα με γιωμάρα και χιονιά όπως τσους πρέπει, χαράς σε εφκειούς όπου έχουνε τη τύχη να κατέβουνε τα σκαλούνια και να προσκυνήσουνε τη χάρη τσης.Να ειγδούνε τσις εμορφάδες τσης και να πάρουνε την ευλογία τσης.

Τόμου η μέρα ετούτη δεν είναι για πολλές παρόλες σας στέλνω τα σέβη μου. Έδεπα στο Αίνο να δώκετε ένα σάρτο να πάτε είναι μεγαλείο...

Σταματία Βιτσεντζάτου


Φωτογραφία  Φώντας Τζαμαρίας