Σάββατο, 26 Μάιος 2018 16:51

Φινίτο και ετούτη η βδομάδα, πότα έμπηκε πότα έφυε μήτε ξέβρω. Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποντζόρνο τσις αφεντιές σας.


Φινίτο και ετούτη η βδομάδα, πότα έμπηκε πότα έφυε μήτε ξέβρω, μήτε νογάω τι διάολο επάθανε και πιλαλάνε έτσι οι μέρες και οι μήνες.

Να ειγδείτε όπου θα ασκώσω από τα σκουτιά μου μια μέρα και θα έχει γένει το τσερβέλο μου άσπρο από το ρεντάκι που κάνουνε οι χρόνοι, βιάζονται να αλωνίσουμε πάνωθε μας...

Οι στραβομάρες οι δικιές είναι πουλιότερες, μια με τσις στραβωμάρες όξουθε να μάσω τα πράματα, να τα ταΐσω να τσους βάλω μια στάλα νερό, όπου δε με φτάνανε ούλα τα φιόρα και τα δέντρα, έχω και εφκειά τα έρμα τα ζωντανά και για δαύτο ασκώνομαι μπονώρα -μπονώρα όπου τα΄χω μαθημένα, γιατί, α δε δούνε την αφεντομουτσουνάρα μου, αρκινάνε τσις γκαριξιές και ποιος τα γεντάει.

Και για ετούτονε το λόγο οι μέρες μου κυλούνε πιο γρήγορης... τόμου σας είπα πολλές παρόλες και σας παδείρησα, τιράτε ετούτο το μεγαλείο τσης φύσης και ξαποστάστε!!!

Σταματία Βιτσεντζάτου


Άσσος !!!