Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2018 06:06

Δικαιώματα του Πολίτη σε περίπτωση Κακοδιοίκησης

Σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης ή σε περιπτώσεις που οι πολίτες εκτιμούν ότι δεν εξυπηρετήθηκαν ή ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες κατά τη συναλλαγή τους με το Δημόσιο ή ότι δεν διεκπεραιώθηκε η υπόθεσή τους, μπορούν να απευθύνονται με αίτησή τους στις ακόλουθες υπηρεσίες:

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κύριο

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-5-2004), εκδόθηκε η αριθμ: ΔΙΑΔΠ/5185/16-3-2005 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS