Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 13:55
Σπύρος Σακαλής

Δ/ντης ΕΠΑΣ
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ στην εισαγωγική εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ Δ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Το µειωµένο ωράριο (άδεια) θηλασµού και φροντίδας παιδιών, σύμφωνα την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005,

δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Για τη λήψη της ισόχρονης άδειας απαιτείται συναίνεση του εργοδότη.

Μειωμένο ωράριο δικαιούνται και οι εργαζόμενοι με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο, αλλά και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση κατά την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι δικαιούνται άδεια απουσίας για φροντίδα παιδιού αναλογικά με τις ώρες απασχόλησης  τους.

 

πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2011/03/blog-post_29.html#ixzz3L3curaMK