Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 11:19

Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα

Σας ανακοινώνουμε ότι βάση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελου, θέτει την απαγόρευση της θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω καιρικών δυσμενών συνθηκών από τηα 11/1/2017 έωσ 18/1/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ