Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 11:25

Τα ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος ηλεκτρολόγου και ηλεκτροτεχνίτη εμπορικού ναυτικού

Σας ενημερώνουμε ότι στα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνεται και το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας ‘’Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων’’ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν:

• δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας 36 μηνών.

• άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7) ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας 6 μηνών.

Για λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι για τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)" μπορούν να ανατρέξουν στο Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 232/Α/20-10-2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄ άρθρο 16 και 17) ή να απευθυνθούν στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου για περισσότερες πληροφορίες (τηλ.26710-91504).
Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου στη Β΄ και Γ’ τάξη και σε αυτήν μπορούν να εγγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση τους στην Α΄ τάξη των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΛΗΞΟΥΡΙ 17/03/2017


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ-ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ