Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 17:35

Μεταφέρεται το πανηγύρι της Εξωγής Ιθάκης λόγω βροχής