Σάββατο, 19 Αύγουστος 2017 06:39

Δείτε πως ήταν η παραλία των Πετανών γύρω στο 1980

Στην παραλία των Πετανών γύρω στο 1980,  το μόνο κτίσμα που υπήρχε  ήταν μια μικρή γραφική ταβέρνα δίπλα στην αμμουδιά.

Η φωτογραφία είναι του Yangos Metaxas 
Δείτε πως είναι τώρα